Pytania i odpowiedzi

Kultury tkankowe 4

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test część 4 ze znajomości zagadnienia kultur tkankowych. Kultura tkankowa to tkanka hodowana na podłożu. Tkanki lub luźne komórki z tkanek rozwijają się poza organizmem.
Ilość pytań: 76 Rozwiązywany: 4065 razy
Pytanie 1
275. Które z połączeń międzykomórkowych nadają sztywność i odporność mechaniczna:
desmosomy
Pytanie 2
276. Do czego służą integryny i ogniska przylegania?
do kontaktu między komórką a macierzą przylegania
Pytanie 3
277. Które ze stwierdzeń dotyczących histonów jest prawdziwe?
standardowe histony zwykle są włączone do nukleosomu podczas replikacji, później mogą być wymienianena histony wariantowe
Pytanie 4
Pytanie 5
279. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące ubikwitynacji:
ubikwitynacja zawsze prowadzi do degradacji białka w proteosomie
Pytanie 6
280. Dla jakich roślin najczęściej stosowana jest technologia podwojonych haploidów
dla zbóż
Pytanie 7
281. Jak dostarczane są regulatory wzrostu w zwierzęcych hodowlach tkankowych?
są dodawane do pożywki za pomocą surowicy
Pytanie 8
282. Zaznacz poprawne stwierdzenie/stwierdzenia odnoszące się do kultur tkankowych:
Surowica jest głównym źródłem hormonów.
Pytanie 9
Pytanie 10
284. Wskaż stwierdzenia niepoprawne:
Kultura tkankowa trwa maksymalnie 24h
Pytanie 11
285. Przykładowymi zastosowaniami kultur tkankowych nie są:
produkcja przeciwciał poliklonalnych
Pytanie 12
286. Aby stymulować wzrost pędów w procesie mikropropagacji roślin, w jakim stosunku dodasz harmony roślinne do pożywki?
cytokininy > auksyny
Pytanie 13
287. Wskaż stwierdzenia niepoprawne:
Kultura tkankowa trwa maksymalnie 24h
Pytanie 14
288. Do czynników niezbędnych by prowadzić hodowlę tkankową nie należą:
Surowica
Pytanie 15
289. Nieprawdą jest, że sztuczne nasiona:
dają heterozygotyczny organizm
Pytanie 16
290. Czego nie obejmuje teoria totipotencji?
U ssaków totipotipotencją charakteryzują się wszystkie komórki somatyczne i komórki zarodkowe węzła zarodkowego blastocysty
Pytanie 17
Pytanie 18
292. Media do hodowli roślinnych:(przyp.red. dopisek do poprawnej odpowiedzi:"cos mi tu nie pasuje….")
skład pożywek jest identyczny niezależnie od gatunku rośliny i typu tkanki użytej do hodowli
Pytanie 19
Wskaż prawidłową zaletę mikropropagacji
powstające rośliny są wolne od wirusów i chorób
Pytanie 20