Pytania i odpowiedzi

Kultury tkankowe 6

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test część 6 ze znajomości zagadnienia kultur tkankowych. Kultura tkankowa to tkanka hodowana na podłożu. Tkanki lub luźne komórki z tkanek rozwijają się poza organizmem.
Ilość pytań: 74 Rozwiązywany: 3438 razy
Pytanie 1
Wskaż prawidłowe zdania dotyczące białek GATA:
Bialko GATA działa na geny kilkunastu bialek – działa m. in na gen receptora erytropoetyny.
Białka GATA należące do różnych podrodzin są odpowiedzialne za różnicowanie różnych grup komórek.
Białko GATA 1 jest odpowiedzialne za erytrocytopoezę.
Pytanie 2
Pytanie 3
Wewnętrzne rusztowanie komórek eukariotycznych utworzone jest z:
mikrofilamentów , filamentów pośrednich i mikrotubuli
Pytanie 4
Glioksysomy, to:
mikrociałka, występujące tylko w komórkach roślinnych, zawierają enzymy przekształcające tłuszcze zapasowe w cukry
Pytanie 5
Różnorodność komórek jest wynikiem:
żadne z powyższych
Pytanie 6
Mkrotubule:
żadne z powyzszych
Pytanie 7
Pytanie 8
Różnice i podobieństwa pomiędzy komórka roślinną a zwierzęcą. Zaznacz prawidłowa odpowiedź.
komórki zwierzęce posiadają kilka małych wakuoli, natomiast komórki roślinne jedną, dużą wakuolę
Pytanie 9
Pytanie 10
Pytanie 11
Pytanie 12
Gdzie zachodzi proces ubikwitynylacji?
w cytoplazmie i jądrze komórkowym
w jądrze komórkowym i retikulum endoplazmatycznym
Pytanie 13
Co to jest proces ubikwitynylacji?
Jest to przyłączenie do cząsteczki białka mającej ulec destrukcji, innej cząsteczki ubikwityny.
Pytanie 14
W komórkach zwierzęcych strefa przylegania zbudowana jest z następujących białek, które pełnią odpowiednie funkcje. Zaznacz poprawną odpowiedz:
Strefa przylegania zbudowana jest z 2 białek : katheryn które przebijają błone komórkową białkami transmembranowymi i z katenin które łączą te połączenia z mikrofilamentami aktynowymi
Pytanie 15
Pytanie 16
Pytanie 17
Egzocytoza:
Proces polegający na przenoszeniu białek zsyntezowanych w komórce na powierzchnie komórki
jedną z dróg egzocytozy jest sekrecja konstytutywna
Pytanie 18
Pytanie 19
Białko Rab:
kontroluje proces endocytozy
Pytanie 20