Pytania i odpowiedzi

Pearson Longman repetytorium gimnazjalne CZŁOWIEK

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. test specjalnie dla klas III gimnazjum
Ilość pytań: 31 Rozwiązywany: 5523 razy
Pytanie 1
What is it?
ear
Pytanie 2
What is it?
arm
Pytanie 3
What is it?
hair
Pytanie 4
How do you say "ADRES" in English?
address
Pytanie 5
How do you say "WIEK" in English?
age
Pytanie 6
STAN CYWILNY
marital status
Pytanie 7
PŁEĆ
sex
Pytanie 8
NARODOWOŚĆ
nationality
Pytanie 9
What is it?
hand
Pytanie 10
What is it?
scarf
Pytanie 11
PRZYGNĘBIONY
depressed
Pytanie 12
Wpisz brakujące słowo:
Are you ______________ (zamężna/ żonaty) or single?
married
Pytanie 13
Matt is really _________________ (inteligentny). He always does well in exams.
intelligent
Pytanie 14
Dokończ zdanie:
What's your date of __________?
birth
Pytanie 15
Dokończ zdanie:
Mandy's got lovely, long, wavy _______.
hair
Pytanie 16
Dokończ zdanie:
Hurry up and ________ dressed!
get
Pytanie 17
Dokończ zdanie:
Can I _________ on these trousers, please?
try
Pytanie 18
ŚREDNIEGO WZROSTU
medium height
Pytanie 19
Dokończ zdanie:

I'm not keen...
on dancing
Pytanie 20
Adele is really fond...
of animals