Powtórzenie: Longman - repetytorium gimnazjalne CZŁOWIEK cz.2 słówka Pearson Longman

powtórzenie specjalnie dla klas III gimnazjum

Język angielski, powtórzenie. 31 pytań.

W PODESZŁYM WIEKU
Picture 0
elderly
NASTOLATEK
Picture 1
teenager
Are you married or __________ (stanu wolnego) ?
single
NAZWISKO
surname
WĄSY
Picture 4
moustache
WYGODNY / KOMFORTOWY
comfortable
Steve is really __________ (przystojny). All the girls like him.
handsome
Don't eat with your ________ (usta) open!
mouth
What's your marital ___________ (stan cywilny)?
status
Sophie's in her ___________ twenties. She's 21 or 22 years old.
early
____________ (zdejmij) your shoes before you come in.
Picture 10
take off
I love Jane's blonde, curly _________ (włosy).
hair
Have a good __________ ! - Baw się dobrze!
time
These shoes don't...
fit
Mum's really fond...
of ice cream
Tom's in a bad...
mood
These trousers are too...
loose
Ellen really made...
an impression on my parents
I'm not keen...
on plaits
Chris has got a strange sense of....
humour

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.