Pytania i odpowiedzi

Czasy Saskie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Unia personalna Rzeczpospolitej z Saksonią, Początek wielkiej wojny północnej, sejm Niemy, Spadek międzynarodowego znaczenia Rzeczpospolitej, podwójna elekcja, przemiany gospodarcze w czasach saskich
Ilość pytań: 66 Rozwiązywany: 6885 razy
Pytanie 1
po Janie III Sobieskim Francja, na kandydata tronu Polskiego zdecydowała poprzeć się
księcia Conti
Pytanie 2
jak doszło do wybrania Fryderyka Augusta?
poprzez najazd Augusta na Rzeczpospolitą i skłonienie siłą szlachty do jego wyboru
Pytanie 3
kiedy August III Sas koronował się na króla Polski?
1734
Pytanie 4
organ przyboczny króla:
tajna rada
Pytanie 5
August II dążył do objęcia władzy _______
absolutnej
Pytanie 6
Jaką Unię zawarto po koronacji Augusta II na tron Polski?
persolnalną polsko-saską
Pytanie 7
dlaczego unia polsko-saska nie przyniosła żadnych korzyści?
ponieważ oba państwa różniły spore różnice
Pytanie 8
kiedy trwała wojna północna
1700-1721
Pytanie 9
dlaczego August II kontynuował wojnę z Turcją?
chciał zdobyć Mołdawię, co miało mu zapewnić w przyszłości zdobycie elekcyjnego tronu dla Wettinów
Pytanie 10
z kim August II zawał sojusz antyszwedzki?
Danią i Rosją
Pytanie 11
klęska wojsk Polskich i Augusta II pod Kliszowem miała miejsce w roku:
1702
Pytanie 12
kogo Karol XII pokonał pod Narwą?
Rosję
Pytanie 13
gdzie Karol XII pokonał Augusta II na początku wielkiej wojny północnej?
pod Rygą
Pytanie 14
kiedy ogłoszono detronizację Augusta II?
1704
Pytanie 15
jakie konfederacje zawiązały się w czasie trwania wielkiej wojny północnej?
konfederacja antysaska, konfederacja generalna