Powtórzenie: Renesans-Polska

Historia sztuki, powtórzenie. 28 pytań.

To ........ ........ .......... Autorem dzieła jest ..... ......

Podaj masto, w którym ten obiekt się znajduje.
Picture 0
Płyta epitafijna Kallimacha, Wit Stwosz, Kraków
a
Te krużganki razem z głowicami zarpojektowali ..... ........ i ........ ........
Franciszek Florentczyk, Bartolomeo Berrecci
To Sala ........ na ......
Picture 3
Turniejowska, Wawelu
To Sala ....... na ......
Picture 4
Poselska, Wawelu
Na tym stropie kasetonowym widoczne są słynne ........ .........
głowy wawelskie
To jest .....
Picture 6
arras
To ........ na .......
katedra, Wawelu
To ....... ........ . ...... Wyrzeźbił go architekt ....... ......
Picture 8
Nagrobek Zygmunta I Starego, Bartolommeo Berrecci
To ........ ......... .. ........... Rzeźbił go ..... .......
Picture 9
Nagrobek Zygmunta II Augusta, Santi Gucci
To ....... ...... ............
Nagrobek Anny Jagiellonki
To .... ........
Picture 11
Kaplica Zygmuntowska
To ...... w Kaplicy Zygmuntowskiej. Autorem jest złotnik ....... ......... ukazany jest w nim cylk męki pańskiej.
Picture 12
Ołtarz, Peter Flotner
To ...... ........ ........ Stanisaława i Janusza. Autorem nagrobku jest ......... .. ........
Nagrobek książąt mazowiekich,Bernardino de Gianotis
To ...... ... ....
Picture 14
Bitwa pod Orszą
To ...... Obiekt znajduje się w .....(maisto). Architektem tego obiektu jest .... ..... ...........
Picture 15
Sukiennice, Krakowie, Jan Maria Padovano
To ....... w ......(miasto) Architektem jest ... ...... .............
Picture 16
Ratusz, Tarnowie, Jan Maria Padovano
To ...... w ....... Architekt to ... ....... .......
Ratusz, Poznaniu, Jan Baptysta Quadro
To ........ ........ autorem obrazu jest ........ ..........
Picture 18
Król Stefan Batory, Marcin Kober
To .... ............ Autorem dzieła jest ....... ..........
Anna Jagiellonka, Marcin Kober

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.