Powtórzenie: UPSTREAM PROFICIENCY C2 Unit 7

zaawansowane słownictwo z companion

Język angielski, powtórzenie. 151 pytań.

preconception (n)
z góry przyjęty osąd
ageism (n)
dyskryminacja z powodu wieku
agility (n)
zręczność, zwinność
strive (v)
dążyć do czegoś
on the verge of sth
bliski zrobienia czegoś, na progu
intent on squandering one's talent
uparcie trwoniący swój talent
squander (v)
trwonić
triumphant (adj)
triumfalny, triumfujący
precede (v)
poprzedzać
literal (adj)
dosłowny
implication (n)
konsekwencja, następstwo
cliche (n)
truizm
inattention (n)
nieuwaga
sacrilegious (adj)
świętokradczy
impairing (adj)
osłabiający
draining (adj)
wycięczający
resurgence (n)
odrodzenie się
unprecendented (adj)
bezprecedensowy
fleeting (adj)
chwilowy
double over (phr v)
zgiąć się w pół

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.