Pytania i odpowiedzi

Instytucje UE

Pytanie 1
Instytucje UE:
Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Trybunał Obrachunkowy, Trybunał Sprawiedliwości
Pytanie 2
Przewodniczący Rady Europejskiej:
Herman Van Rompuy
Pytanie 3
Skład RE:
szefowie państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych, przewodniczący
Pytanie 4
Rada Europejska zbiera się ...
2 razy w ciągu półrocza
Pytanie 5
W jaki sposób Rada Europejska podejmuje decyzje?
konsensus lub jednogłośnie lub kwalifikowaną większością głosów
Pytanie 6
W jaki sposób Rada Europejska wybiera przewodniczącego? Jak długo trwa jego kadencja? Ilokrotnie może zostać przedłużona

kwalifikowaną większością głosów. 2,5 roku. jednokrotnie
Pytanie 7
Czym zajmuje się Rada Europejska?
określa ogólne wytyczne polityki, kierunki rozwoju, koordynuje politykę zagraniczną
Pytanie 8
Siedzibą Rady UE jest
Bruksela
Pytanie 9
Rada UE jest
głównym organem prawodawczym UE
Pytanie 10
W skład Rady UE wchodzą
przedstawiciele wszystkich państw członkowskich
Pytanie 11
Liczba głosów w RUE
345
Pytanie 12
Polska ma w radzie ... głosów
27
Pytanie 13
Funkcje Parlamentu:
opiniodawczo-doradcza, kontrolna
Pytanie 14
Liczba posłów
754
Pytanie 15
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Martin Schulz
Pytanie 16
Kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:
kontroluje legalność aktów prawnych Unii Europejskiej czuwa nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z traktatów dokonuje obowiązującej wykładni prawa Unii Europejskiej na wniosek sądów krajowych
Pytanie 17
siedziba trybunału sprawiedliwości
Luksemburg

Pokrewne tematy

#ue #instytucje #maturazwosu

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.