Powtórzenie: Ważne daty do matury rozszerzonej z historii

Historia, powtórzenie. 588 pytań.

Egipt - okres starego państwa
2700-2200 p.n.e
Zjednoczenie Egiptu przez Mentuhotepa II po upadku starego państwa
2100 p.n.e
Egipt - Okres średniego państwa
2100-1700 p.n.e
Egipt - Okres nowego państwa, zapoczątkowany przerwaniem okupacji hyksosów przez Kamosego.
1550-1070 p.n.e
"Epoka późna" w dziejach egiptu
700-400 p.n.e
Początek epoki hellenistycznej i rządów Ptolemeuszy w Egipcie
323 p.n.e
Podbicie Egiptu przez Rzym
30 p.n.e
Arabowie podbijają Egipt
650
Saul tworzy państwo Izrael
1030 p.n.e
Śmierć Salomona i rozpad Izraela na królestwo Izraela i królestwo Judy
931 p.n.e
Izrael pod panowaniem Rzymu
63 p.n.e
Początek wielkiej diaspory
135
Podbicie przez Cyrusa Wielkiego Medii - powstanie Persji
550 p.n.e
Upadek cywilizacji minojskiej
1450 p.n.e
Upadek cywilizacji mykeńskiej
1200 p.n.e
Wielka wojna Trojańska
1200 p.n.e
Wielka kolonizacja grecka
800-600 p.n.e
Reformy Solona
594-591 p.n.e
Reformy Klejstenesa
508-507 p.n.e
Reformy Peryklesa
444-429 p.n.e

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.