Powtórzenie: Tablica pierwiastków chemicznych

Powtórzenie ze znajomości pierwiastków chemicznych.

Chemia, powtórzenie. 75 pytań.

Symbol wodoru:
H
Symbol helu:
He
Symbol litu:
Li
Symbol berylu
be
Symbol boru
B
Symbol węgla
C
Symbol azotu
N
Symbol tlenu
O
Symbol fluoru
F
Symbol neonu
Ne
Symbol sodu
Na
Symbol magnezu
Mg
Symbol glinu
Al
Symbol krzemu
Si
Symbol fosforu
P
Symbol siarki
S
Symbol chloru
Cl
Symbol argonu
Ar
Symbol potasu
K
Symbol wapnia
Ca

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.