Pytania i odpowiedzi

Nato część I

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Informacje, które przydatne są do mojego jutrzejszego egzaminu :)
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 3379 razy
Pytanie 1
Traktat Waszyngtoński będący umową 12 państw pierwotnych NATO został podpisany .. (dd-mm-rrrr)
04-04-1949
Pytanie 2
Do Państw założycielskich należą min:
Dania, USA, Kanada, Islandia
Pytanie 3
WEjście w życie Traktatu Waszyngtońskiego (dd-mm-rrrr)
24-08-1949
Pytanie 4
W którym roku przystąpiła do NATO Grecja i Turcja ?
1952
Pytanie 5
W roku 1999 do NATO przystąpiły... :
Polska, Czechy, Węgry
Pytanie 6
W 2009 roku do NATO przystąpiła Chorwacja i ...
Albania
Pytanie 7
Wycofanie się struktur wojskowych Francji z NATO mialo miejsce w roku..
1966
Pytanie 8
Francja wróciła do zintegrowanych struktur NATO w roku...
2009
Pytanie 9
Pakt Bałkański zawarty między Grecją, Jugosławią i Turcją został zawarty w roku
1953
Pytanie 10
W 1955 roku doszło do pogromu Greków w (wpisz miejsce,miasto)
Stambuł
Pytanie 11
Na jakiej wyspie toczyły się wzajmne walki między Turkami a Grekami?
Cypr
Pytanie 12
W którym roku doszło do starć zbrojnych wojsk greckich i tureckich na Cyprze?
1964
Pytanie 13
Referendum w sprawie przynależności do NATO Hiszpanii miało miejsce w roku
1986
Pytanie 14
Polityka Nixona zawierała idee aby poszerzyć NATO o (nazwa kraju )
Japonia
Pytanie 15
Dedante - termin tyczący się okresu stabilizacji stosunków w Europie oznaczający ...
Rozładowanie
Pytanie 16
Rozwiń skrót MAD
Mutually Assured Destruction
Pytanie 17
Przyjecie Raportu Harmela i Strategi Elastycznego Reagowania miało miejsce w roku
1967
Pytanie 18
Decyzja Dwutorowa NATO tzw. Double-Track Decision datuje się na rok
1979
Pytanie 19
Traktat , który likwidował konwencjonalne i jądrowe rakiety balistycznego średniego i krótkiego zasięgu , zawarty między REGANEM A GORBACZOWEM powstał w (dd-mm-rrrr)
08-12-1987
Pytanie 20
Traktat CPE o konwencjonalnych siłach zbronych w Europie powstał w dd-mm-rrrr
19.11.1990
Pytanie 21
Traktat o otwartych przestworzach został zawarty w roku
1992
Pytanie 22
Problemy kryzysu pozimnowojennego dotyczyło w większości .... członków NATO.
nowych
Pytanie 23
Pierestrojka- przebudowa radzieckiego przemysłu , miała miejsce w roku
1987

Powiązane tematy

#nato