Powtórzenie: Alles klar 1b i 2a

Powtórzenie wiedzy ze słówek języka niemieckiego z zakresu Alles Klar.

Język niemiecki, powtórzenie. 116 pytań.

dużo zwiedzać
viel besichtigen
poznawać nowe miejsca/kraje
neue Orte/Länder kennen lernen
spędzać dużo czasu z rodziną
viel Zeit mit der Familie verbringen
opalać się
sich sonnen
dobrze jeść i pić
gut essen und trinken
uczyć się języków
Sprachen lernen
poznawać nowych ludzi
neue Menschen kennen lernen
uprawiać sport
Sport treiben
jeździć na nartach
Ski fahren
leżeć w Słońcu
in der Sonne liegen
odbywać kurs językowy zagranicą
eine sprachkurs im Ausland machen
pracować przy winobraniu
bei der Weinlese mitarbeiten
zbierać grzyby
Pilze sammeln
jechać z rodziną nad morze
mit der Familie ans Meer fahren
iść na odkryty basen
ins Freibad gehen
przypominać sobie, wspominać
sich erinnern
szlak
die Route
dyskutować
diskutieren
wycieczka rowerowa
die Radtour
opinia
die Meinung

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.