Pytania i odpowiedzi

Kręgosłup człowieka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Zakres klasa 1 gimnazjum.
Ilość pytań: 6 Rozwiązywany: 4392 razy
Pytanie 1
Z ilu kręgów składa się odcinek piersiowy kręgosłupa?
12
Pytanie 2
Jak nazywają się 2 pierwsze kręgi odcinka szyjnego kręgosłupa, mające nietypową budowę?
obrotnik
atlas (dźwigacz)
Pytanie 3
Jakie zadanie ma odcinek guziczny kręgosłupa?
Nie pełni żadnej funkcji; ma znaczenie szczątkowe
Pytanie 4
Które odcinki kręgosłupa mają taką samą ilość kręgów?
lędźwiowy i krzyżowy
Pytanie 5
Jakie funkcje pełni kręgosłup?
ochrania rdzeń kręgowy
umożliwia prostą postawę
umożliwia ruch
amortyzuje wstrząsy
Pytanie 6
Jaka jest budowa kręgu?
trzon
otwór kręgowy
wyrostki

Powiązane tematy