Kręgosłup człowieka

Zakres klasa 1 gimnazjum.

Biologia, powtórzenie. 6 pytań.

Z ilu kręgów składa się odcinek piersiowy kręgosłupa?
12
Jak nazywają się 2 pierwsze kręgi odcinka szyjnego kręgosłupa, mające nietypową budowę?
atlas (dźwigacz)
obrotnik
Jakie zadanie ma odcinek guziczny kręgosłupa?
Nie pełni żadnej funkcji; ma znaczenie szczątkowe
Które odcinki kręgosłupa mają taką samą ilość kręgów?
lędźwiowy i krzyżowy
Jakie funkcje pełni kręgosłup?
umożliwia ruch
amortyzuje wstrząsy
ochrania rdzeń kręgowy
umożliwia prostą postawę
Jaka jest budowa kręgu?
wyrostki
otwór kręgowy
trzon

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.