Powtórzenie: II rząd Donalda Tuska

Ministrowie w II rządzie Donalda Tuska

WOS, powtórzenie. 19 pytań.

Ministrem gospodarki jest...
Pawlak
Kto jest ministrem zdrowia?
Bartosz Arłukowicz
Ministrem rozwoju regionalnego jest...
Bieńkowska
Urząd ministra administracji i cyfryzacji sprawuje...
Michał Boni
Ministrem skarbu państwa jest...
Budzanowski
Ministrem spraw wewnętrznych jest
Jacek Cichocki
ministrem sprawiedliwości jest
Jarosław Gowin
Ministrem środowiska jest
Korolec
Ministrem pracy i polityki społecznej jest
Władysław Kosiniak-Kamysz
Ministrem nauki i szkolnictwa wyższego jest
Kudrycka
Urząd ministra sportu i turystyki sprawuje
Mucha
Ministrem transportu jest
Nowak
Ministrem finansów jest
Jacek Rostowski
Ministrem rolnictwa jest
Sawicki
Ministrem obrony narodowej jest
Siemioniak
Ministrem spraw zagranicznych jest
Sikorski
Ministrem edukacji narodowej jest
Krystyna Szumilas
Ministrem kultury i dziedzictwa narodowego jest
Zdrojewski
Tzw. minister bez teki to
Tomasz Arabski

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.