Pytania i odpowiedzi

Fotosynteza: zdobywanie energii

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Na podstawie biologii Villeego w elektronicznej formie. W sam raz dla osób przygotowujących się do olimpiady biologicznej lub do matury.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 2264 razy
Pytanie 1
Reakcje związane z transportem elektronów w oddychaniu i fotosyntezie są
odpowiednio egzoergiczne i endoergiczne
Pytanie 2
Gdzie mieści się chlorofil w chloroplaście?
w błonach tylakoidów
Pytanie 3
Część energii pochłonięta przez chlorofil służy do rozkładu:
H20
Pytanie 4
Względną efektywność działania światła o różnej długości fali w procesie fotosyntezy obrazuje
widmo czynne
Pytanie 5
W większości roślin oprócz chlorofilu występują dodatkowe barwniki fotosyntetyzujące, takie jak
karotenoidy
Pytanie 6
Częścią fotosystemu absorbującą energię świetlną jest
kompleks antenowy
Pytanie 7
W ________ elektrony wzbogacone w energię w wyniku absorpcji światła stanowią źródło energii do fosforylacji ADP do ATP.
fotofosforylacji
Pytanie 8
W _________ odbywa się jednokierunkowy transport elektronów do NADP+, w wyniku czego powstaje NADPH.
niecyklicznym transporcie elektronów
Pytanie 9
Mechanizm sprzęgający transport elektronów z syntezą ATP przez gradient protonowy nazwano
chemiosmozą
Pytanie 10
Chloroplasty w komórkach prokariontów
nie istnieją
Pytanie 11
W fotosyntezie organizmów eukariotycznych transport elektronów przez szereg akceptorów dostarcza energii do pompowania protonów przez
błonę tylakoidu
Pytanie 12
Chlorofil
zawiera magnez w pierścieniu porfirynowym
Pytanie 13
W szlak ___________ wchodzą CO2, NADPH i ATP.
reakcji wiązania węgla
Pytanie 14
Cykl Calvina rozpoczyna się od reakcji CO2 z
rybulozobisfosforanem
Pytanie 15
W roślinach C4 szlaki C4 i C3 występują w różnych __________.
miejscach
porach dnia
Pytanie 16
Nazwij struktury zaznaczone na schemacie przedstawiającym budowę chloroplastu wg poniższego wzoru:
A: nazwa; B: nazwa; C: nazwa; itd.

Użyj następujących wyrażeń:
tylakoid, grana, błona wewnętrzna, światło tylakoidu, błona zewnętrzna, stroma,

Uwaga: ze względu na technikę tej witryny w odpowiedzi liczy się każdy znak. Dlatego nie należy zmieniać ani ,,udoskonalać" podanego wzoru, a litery podać w kolejności alfabetycznej.
A: błona wewnętrzna; B: błona zewnętrzna; C: grana; D: stroma; E: światło tylakoidu; F: tylakoid

Powiązane tematy

#fotosynteza #botanika #ville