Powtórzenie: Kamienie na szaniec - test znajomości lektury

Sprawdź czy znasz podstawowe informacje o lekturze "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego.

Lektury szkolne, powtórzenie. 34 pytań.

Jak nazywała się drużyna harcerska do której należeli głównie bohaterowie utworu?
Buki
Pod Dębem Wielkim niemieckie samoloty zbombardowały:
pociąg z uchodźcami
Jaki pseudonim nosił Leszek Domański - harcmistrz i profesor geografii w kimnazjum im. Stefana Batorego?
Zeus
Kim był ojciec Alka?
Dyrektorem fabryki broni
Gdzie rozstrzelano ojca Alka?
w Palmirach
Przy jakiej ulicy mieściła się siedziba PLANu?
Złotej
Pierwszą akcją w ramach Planu było:
rozwieszanie plakatów propagandowych
Jaki napis widniał na plakatach rozlepianych przez drużynę Buków?
Marszałek Piłsudski powiedziałby: - A my was w dupie mamy!
Który z chłopaków został rikszarzem?
Alek
Współpracę z organizacją Wawer rozpoczęli
w marcu 1941 roku
w maju 1941 roku
Witryny jakich lokali wybijał kamieniami Alek?
zakładów fotograficznych
Jakim hasłem zniechęcano polaków do chodzenia do kin na seanse propagandowe?
Tylko świnie siedzą w kinie
Dlaczego sabotowano restaurację Paprockiego?
za kolportowanie niemieckich pism
Akcje "Buków" koordynował:
Zośka
Co stało się z Jackiem Tabęckim po aresztowaniu?
został wywieziony do Oświęcimia
Demontażem płyty z pomnika Mikołaja Kopernika zajął się:
Alek
W ramach odwetu za usunięcie tablicy z pomnika Kopernika gubernator Fisher nakazał usunięcie pomnika:
Jana Kilińskiego
Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej powołano do życia
jesienią 1942 roku
Pierwszą akcją dywersyjną w grupach szturmowych było:
wysadzenie torów kolejowych
17 stycznia 1943 roku aresztowano:
Aleka

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.