Pytania i odpowiedzi

Kamienie na szaniec - test znajomości lektury

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Sprawdź czy znasz podstawowe informacje o lekturze "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego.
Ilość pytań: 34 Rozwiązywany: 692012 razy
Pytanie 1
Jak nazywała się drużyna harcerska do której należeli głównie bohaterowie utworu?
Buki
Pytanie 2
Pod Dębem Wielkim niemieckie samoloty zbombardowały:
pociąg z uchodźcami
Pytanie 3
Jaki pseudonim nosił Leszek Domański - harcmistrz i profesor geografii w kimnazjum im. Stefana Batorego?
Zeus
Pytanie 4
Kim był ojciec Alka?
Dyrektorem fabryki broni
Pytanie 5
Gdzie rozstrzelano ojca Alka?
w Palmirach
Pytanie 6
Przy jakiej ulicy mieściła się siedziba PLANu?
Złotej
Pytanie 7
Pierwszą akcją w ramach Planu było:
rozwieszanie plakatów propagandowych
Pytanie 8
Jaki napis widniał na plakatach rozlepianych przez drużynę Buków?
Marszałek Piłsudski powiedziałby: - A my was w dupie mamy!
Pytanie 9
Który z chłopaków został rikszarzem?
Alek
Pytanie 10
Współpracę z organizacją Wawer rozpoczęli
w 1941 roku
Pytanie 11
Witryny jakich lokali wybijał kamieniami Alek?
zakładów fotograficznych
Pytanie 12
Jakim hasłem zniechęcano polaków do chodzenia do kin na seanse propagandowe?
Tylko świnie siedzą w kinie
Pytanie 13
Dlaczego sabotowano restaurację Paprockiego?
za kolportowanie niemieckich pism
Pytanie 14
Akcje "Buków" koordynował:
Zośka
Pytanie 15
Co stało się z Jackiem Tabęckim po aresztowaniu?
został wywieziony do Oświęcimia