Pytania i odpowiedzi

Zasady klasyfikacji enzymów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Sześć opisów klas enzymów. Należy je nazwać.
Ilość pytań: 6 Rozwiązywany: 1965 razy
Pytanie 1
Katalizują procesy oksydo-redukcyjne (reakcje przenoszenia elektronów i protonów na różne akceptory.
oksydoreduktazy
Pytanie 2
Katalizują reakcje przenoszenia grup funkcujnych z cząsteczki donora na cząsteczkę akceptora (np. gr.metylowa-transmetylazy, gr.aminowa - transaminazy.
transferazy
Pytanie 3
Katalizują rozpad cząsteczek złożonych na prostsze przy udziale wody (hydroliza wiązań estrowych - esterazy, glikozydowych - glikozydazy).
hydrolazy
Pytanie 4
Katalizują reakcje addycji wody, amoniaku, dwutlenku węgla do wiązań podwójnych.
liazy
Pytanie 5
Przebudowują strukturę cząsteczki bez jej rozkładu (wewnątrzcząsteczkowe przegrupowanie atomów, czyli izomeria).
izomerazy
Pytanie 6
Katalizują reakcje łączenia dwóch substratów, w wyniku czego powstają wiązania C-O, C-S, C-N, C-C.
ligazy

Powiązane tematy

#enzymy #biochemia