Pytania i odpowiedzi

Wojna stuletnia pomiędzy Anglią a Francją

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Wojna stuletnia pomiędzy Anglią a Francją w latach 1337 - 1453.
Ilość pytań: 38 Rozwiązywany: 2739 razy
Pytanie 1
Wojna stuletnia zaczęła się w roku:
1337
Pytanie 2
Wojna stuletnia zakończyła się w roku:
1453
Pytanie 3
Dynastia Kapetyngów we Francji wymarłą w roku:
1328
Pytanie 4
Pierwszym władcą z dynastii Walezjuszy był:
Filip VI
Pytanie 5
Wojna stuletnia wybuchła za panowania w Anglii:
Edwarda III
Pytanie 6
Rywalizacja o wpływy na terenie Flandrii zakończyła się przekształceniem Flandrii w lenno:
Anglii
Pytanie 7
Bitwa pod Cercy to rok:
1346
Pytanie 8
Bitwa pod Poitries to rok:
1356
Pytanie 9
Bitwa pod Sluys to rok:
1340
Pytanie 10
Pokój w Bretigny to rok:
1360
Pytanie 11
Podczas bitwy pod Poitries do niewoli dostał się król:
Jan Dobry
Pytanie 12
Zwycięstwo w bitwach pod Cercy i Poitries zapewniła/zapewnili:
łucznicy
Pytanie 13
Pokój w Bretigny kończył pierwszą fazę wojny, okres sukcesów:
angielskich
Pytanie 14
Za rządów którego króla przeprowadzono reformy wojenne, które unowocześnił armię francuską?
Karola V Mądrego
Pytanie 15
II fazę wojny wznowili Frnacuzi w roku:
1369
Pytanie 16
II fazę wojny kończył rozejm podpisany w roku:
1389
Pytanie 17
W 1415 wojnę wznowił król:
Henryk V
Pytanie 18
Bitwa pod Azincourt to rok:
1415
Pytanie 19
Pokój w Troyes zawarto w roku:
1420
Pytanie 20
Oblężenie Orleanu to lata:
1428 - 1429

Powiązane tematy

#wojna #stuletnia