Powtórzenie: Kultura: cz.1 - słówka

Powtórzenie ze słówek języka angielskiego, pytania związane z kulturą i emocjami.

Język angielski, powtórzenie. 164 pytań.

zawierać brutalne sceny
contain brutal scenes
przekazywać(idee i uczucia)<br /&rt;
convey
opinia krytyczna
critical opinion
wydarzenie kulturalne
cultural event
wyrażać
express
obrażać
offend
punkt widzenia osoby z zewnątrz
outsider`s point of view
sztuki widowiskowe
performing arts
prowokować
provoke
stawiać pytania
pose questions
dzieło sztuki
work of art
o wartkiej akcji
action-packed
złożony,skomplikowany
complex
wywierający wrażenie,poruszający
impressive
zawiły,kunsztowny
intricate
intrygujący
intriguing
znaczący
meaningful
zapadający w pamięć
memorable
wielowymiarowy
multi-dimensional
zaangażowany politycznie
politically involved

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.