Powtórzenie: Historia - daty

Pytania w teście dotyczą dat.

Historia, powtórzenie. 17 pytań.

Vasco da Gama Indie
1498
Kolumb
1492
Magellan
1524-1525
wojna chłopska Niemcy
1519-1521
wojna domowa niemcy
1546-1547
protest -&rt; protestanci
1529
wojny religijne francja
1562-1598
noc sw bartlomieja
1572
akt supremacji
1534
sobór trydencki
1545-1563
1 etap - wojny włoskie - hegemonia
1494-1521
założenie jezuitów
1534
zatwierdzenie jezuitów
1540
2 etap traktat w cateau
1521-1559
bitwa na kulikowym polu rosja
1380
zerwanie unii kalmarskiej szwedzi
1523
edykt nantejski
1598

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.