Pytania i odpowiedzi

ONZ

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 2436 razy
Pytanie 1
ile państw skupia ONZ
192
Pytanie 2
data podpisania Karty Atlantyckiej przez Stany i Wielką Brytanię
14 sierpnia 1941
Pytanie 3
Deklaracja Narodów Zjednoczonych to zobowiązanie 26 państw do walki z faszyzmem, podpisano
1 stycznia 1942
Pytanie 4
Oficjalna data powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych ( nie data podpisania Karty Narodów Zjednoczonych ) to:
24 października 1945
Pytanie 5
Oficjalna data powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych to
24 października 1945
Pytanie 6
ORGANY ONZ. w jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich, każde państwo posiada jeden głos.
Zgromadzenie Ogólne
Pytanie 7
ORGANY ONZ. 15 członków, 5 stałych Francja, Wielka Brytania, USA, Rosja, Chiny i 10 niestałych. rozpatruje spory dotyczące pokoju i bezpieczeństwa, może nakładać na członków sankcje
Rada bezpieczeństwa
Pytanie 8
ORGANY ONZ. ma charakter administracyjny, kieruje nim Sekretarz Generalny, organ wprowadzony w 1945 na mocy Karty Narodów, 5letnia kadencja, administruje majątkiem, ustala budżet
sekretariat
Pytanie 9
ORGANY ONZ. kieruje pracami sekretariatu ONZ, 5letnia kadencja, wybierany na wniosek RB, zarządza majątkiem ONZ.
sekretarz generalny
Pytanie 10
Obecny sekretarz generalny ONZ od 2007
Ban Ki-moon
Pytanie 11
ORGANY ONZ. 54 członkowie są wybierani przez zgromadzenie ogólne na 3 lata, obraduje w Genewie lub Nowym Jorku, decyzje dotyczą spraw gosp, społ, kulturalnych i praw człowieka
rada gospodarcza i społeczna
Pytanie 12
ORGANY ONZ. obraduje w Hadze, składa się z 15 sędziów wybieranych przez radę bezpieczeństwa i zgromadzenie ogólne na wniosek sekretarza generalnego. kadencja trwa 9 lat, jego wyroki są ostateczne
międzynarodowy trybunał sprawiedliwości
Pytanie 13
ORGANY ONZ. obecnie nie odgrywa ważnej roli, jej głownym celem było nadzorowanie administracji na terenach powierniczych
rada powiernicza
Pytanie 14
który organ ONZ jest odpowiedzialny za tworzenie nowej misji pokojowej
rada bezpieczeństwa organizacji narodów zjednoczonych
Pytanie 15
dana misja musi posiadać mandat rady bezpieczeństwa. gdy choć jeden z członków stałych rady się sprzeciwi, wówczas propozycja wysłania misji upada nawet w sytuacji wymaganego jej poparcia. Ilu członków z 15stu musi poprzeć misje?
9

Powiązane tematy

#wos #onz