Pytania i odpowiedzi

Powtórka z biologii przed maturą

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Zawiera pytania dotyczące poziomu rozszerzonego.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 22561 razy
Pytanie 1
Cechy wirusów, które łączą je z organizmami żywymi to:
namnażanie się
Pytanie 2
Fosforylacja fotosyntetyczna zachodzi w/na:
błonie tylakoidu grana
Pytanie 3
Produktem oddychania beztlenowego nie jest:
kwas pirogronowy
Pytanie 4
Do strunowców nie należy:
rozgwiazda
Pytanie 5
Do oddychania tlenowego nie wchodzi:
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
Pytanie 6
W mitochondrium występują:
rybosomy 70s
Pytanie 7
Morgan udowodnił, że:
geny znajdują się na chromosomach
Pytanie 8
Ile jest w Polsce parków narodowych?
23
Pytanie 9
Na kwaśne deszcze nie wpływa tlenek:
azotu II
Pytanie 10
Do roślin jednoliściennych nie należy:
eukaliptus
Pytanie 11
Anemia może być wywołana przez niedobór:
witaminy B12
Pytanie 12
Krótkowzroczność jest wywołana przez:
zbyt dużą zdolność skupiającą soczewki
Pytanie 13
Fosforylacja oksydacyjna zachodzi w:
łańcuchu oddechowym
Pytanie 14
Pellikula występuje u:
niektórych protistów
Pytanie 15
Transport aktywny:
może zachodzić zgodnie lub wbrew gradientowi stężeń