Pytania i odpowiedzi

Konflikt w Rwandzie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test przygotowujący do Matury. Pytania dotyczą konfliktu w Rwandzie.
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 1535 razy
Pytanie 1
Konflikt w Rwandzie ma podłoże etniczne. Jego stronami są plemiona...
Hutu i Tutsi
Pytanie 2
Większość mieszkańców Rwandy stanowią ....., lecz dominują ..... .
Zaznacz odpowiedź, w której plemiona są podane w odpowiedniej kolejności.
Hutu, Tutsi
Pytanie 3
Pierwsza wojna wybuchła w ...... roku i zakończyła się zwycięstwem ...... .
1959, Hutu
Pytanie 4
Dokąd zbiegli Tutsi po pierwszej wojnie w Rwandzie?
do Ugandy i Burundi
Pytanie 5
Tutsi wrócili do władzy w ...... roku, lecz już rok później konflikt rozgorzał na nowo. W ciągu 100 dni zabito prawie milion osób, z czego większość stanowili ...... .
1993, Tutsi
Pytanie 6
Rebeliantom Tutsi udało się pokonać Hutu. Rezultatem tego była ucieczka z kraju ok. 2 mln Hutu. Przyjęły ich:
Burundi
Tanzania
Uganda
Zair (Kongo)
Pytanie 7
Jakie państwa zareagowały w sprawie ludobójstwa w Rwandzie?
Nikt nie zareagował
Pytanie 8
Kto obecnie rządzi w Rwandzie?
Tutsi