Powtórzenie: Alkohole chemia

Kolejny prosty powtórzenie z alkoholi

Chemia, powtórzenie. 8 pytań.

Co to są alkohole:
są to pochodne węglowodorów zawierające w cząsteczkach funkcyjną-OH
Jak się nazywa grupa funkcyjna alkoholi:
grupa hydroksylowa
Wzór ogólny alkoholi:
R-OH
Pentanol:
C5H11OH
Napisz reakcje spalania całkowitego etanolu
C2H5OH+3O2->2CO2+3H2O
C6H12O6->2C2H5OH+2CO2
Podana reakcja to:
Fermentacja alkoholowa cukru
alkohol trihydroksylowy to:
glicerol
Który z alkoholi ma zastosowanie produkcji napojów alkoholowych:
etanol
C2H5OH

Tagi

#alkohole

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.