Pytania i odpowiedzi

słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 6 Writing (str. 96-97)

Pytanie 1
pogląd
viewpoint
Pytanie 2
przeciwny, przecieciwstawny
opposing
Pytanie 3
powtórzyć, przedstawić ponownie
restate
Pytanie 4
(s)kontaktować się
contact
Pytanie 5
być przeciwnym czemuś
be opposed to sth
Pytanie 6
rozpraszający, destruktywny, zakłócający spokój
disruptive
Pytanie 7
wejść do, dostać się do
access
Pytanie 8
w towarzystwie (kogoś)
in the company of
Pytanie 9
grafika komputerowa
computer graphics
Pytanie 10
ludzkość, rodzaj ludzki
mankind