Powtórzenie: słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 6 Vocabulary Pratcice (str. 86-87) cz.2

Słownictwo z Upstream Intermediate Companion

Język angielski, powtórzenie. 25 pytań.

podpalić
set fire
zmuszenie, wymuszenie
force
uwolnić
release
okup
ransom
prędkość
speed
wpaść w poślizg
skid
(nie)przyznać się do winy
plead (not) guilty
proces, rozprawa
trial
oświadczenie
statement
świadek
witness
sędzia
judge
obrona
defence
dowód
proof
sala sądowa
courtroom
dziedziniec
courtyard
skazać (kogoś na)
sentence (sb to)
wyłudzić (coś od kogoś)
cheat (sb out of sth)
sądzić (kogoś za przestępstwo)
try (sb for a crime)
miniatura
miniature
emalia
enamel
glina
clay
płótno
canvas
ogromny
enormous
zawierać
contain
zdarzyć się
occur

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.