Pytania i odpowiedzi

Andegawenowie i Jagiellonowie 1370-1572

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z historii Polski,od panowania Ludwika Węgierskiego do Zygmunta Augusta.
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 5816 razy
Pytanie 1
Podaj dokładną datę koronacji Ludwika Węgierskiego.(dzień.miesiąc.rok lub dzień miesiąc rok)
17 listopada 1370
Pytanie 2
Gdzie odbyła się koronacja Ludwika Węgierskiego?
Wawel
Pytanie 3
Kto był założycielem dynastii Andegaweńskiej?
Karol Robert
Pytanie 4
Kto zażądał by Ludwik Węgierski się koronował nie w Krakowie,lecz w Gnieźnie? Przewodził również grupie zwaną "legitymistyczną".
Arcybiskup Jarosław Bogoria ze Skotnik
Pytanie 5
Jakie tytuły królewskie nosił Ludwik Węgierski w chwili objęcia u nas władzy?
Węgier,Polski,Dalmacji,Kroacji,Ramy,Serbii,Galicji,Lodomerii,Komanii i Bułgarii.
Pytanie 6
Kto został w Krakowie-jako regentka-po wyjeździe Ludwika Węgierskiego na Węgry?
Elżbieta Łokietkówna
Pytanie 7
Jakie korzyści płynęły z ustanowienia przez Ludwika Węgierskiego przywileju koszyckiego?
zwolnienie szlachty z podatków na rzecz państwa z wyjątkiem poradlnego (zmniejszony z 12 do 3 groszy z łanu chłopskiego)
obowiązek wykupu z niewoli szlachcia,który popadł w nią w czasie wyprawy zagranicznej
przyznawanie urzędów tylko Polakom.
Pytanie 8
W którym roku umiera Ludwik Węgierski?
1382r
Pytanie 9
.....-tkanina artystyczna o motywach figuralnych tkana z cienkich nici wełnianych. Kolekcję dla Polski zakupił Zygmunt August. Co powinno być w wykropkowanym miejscu?
Arras
Pytanie 10
W którym roku Jadwiga zostaje królem Polski?
1384
Pytanie 11
Z kim była zaręczona Jadwiga od narodzin?
z Wilhelmem Habsburgiem
Pytanie 12
Jakie były zobowiązania Jagiełły,które zostały spisane na Unii w Krewie?

przyjęcie katolicyzmu przez Litwinów
zapłata Wilhelmowi Habsburgowi odszkodowania
przywrócenie wszystkich zabranych ziem polskich
Pytanie 13
Jakie imię podczas chrztu Jagiełły otrzymał Witold?
Aleksander
Pytanie 14
Podaj dokładną datę ślubu Jadwigi z Jagiełło.
18 luty 1386
Pytanie 15
Kogo wybrał sobie Jagiełło na ojca chrzestnego,który odmówił?
Konrad Zoellner von Rottenstein