Powtórzenie: Algorytmy, heurystyki i protokoły głośnego myślenia

Informatyka, powtórzenie. 6 pytań.

procedura określona krok po kroku, która zawsze pozwala osiągnąć prawidłowy wynik dla określonego rodzaju problemów
algorytm
strategie przybliżone, należą do uproszczonych reguł wnioskowania. Ludzie posługują się nimi po to, aby wydawać sądy w sposób szybki i efektywny
heurystyki
est heurystyką mającą charakter systematycznego błędu w myśleniu. Polega ona na przypisywaniu większego prawdopodobieństwa zdarzeniom, które łatwiej przywołać do świadomości i są bardziej nacechowane emocjonalnie.
dostępności
Jedna z uproszczonych metod wnioskowania, która polega na tym, że dokonujemy klasyfikacji czegoś na podstawie częściowego podobieństwa do przypadku typowego, charakterystycznego, który już znamy. Poprzez zastosowanie tej strategii np. leżącego na ulicy człowieka częściej uznamy za pijanego niż za chorego.
reprezentatywności
zwana też heurystyką dostosowania. Jedna z metod wnioskowania, która polega na tym, że posługujemy się jakąś wartością lub liczbą w celu sformułowania odpowiedzi na zadane nam pytanie. Ta wartość/liczba stanowi dla nas punkt wyjściowy stanowiący zakotwiczenie.
zakotwiczenia
opisy procesów psychicznych i strategii umysłowych, dokonywane przez osobę badaną podczas pracy nad zadaniem
protokoły głośnego myślenia

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.