Powtórzenie: słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 5 Idioms and Fixed Phrases (str. 77)

Słownictwo z Upstream Intermediate Companion

Zamiast apostrfu piszcie spację.

Język angielski, powtórzenie. 9 pytań.

uwielbiać słodycze
have a sweet tooth
wygadać się, powiedzieć komuś o swoich problemach
get sth off one s chest
rozpoznać w czym tkwi problem
put one s finger on sth
być odpornym na drastyczne widoki
to have a strong stomach
czuć coś w kościach
fell sth in one s bones
wkładać komuś w usta słowa, których nie powiedział
put words into sb s mouth
przełamać lody
break the ice
nie móc usiedzieć w miejscu
have itchy feet
zgarnąć całą pulę
hit the jackpot

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.