Pytania i odpowiedzi

Prądy Morskie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test obejmuje zakres wiedzy na temat prądów morskich całego świata; ich obszar występowania, konsekwencje działania.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 24714 razy
Pytanie 1
Do ciepłych prądów morskich zaliczamy:
Wir Północnopacyficzny
Prąd Zatokowy (Golfsztrom)
Prąd Kuro-Siwo
Pytanie 2
Do zimnych prądów morskich zaliczamy:
Prąd Zachodnioaustralijski
Prąd Oja-Siwo
Prąd Benguelski
Pytanie 3
Do ciepłych prądów morskich NIE zaliczamy:
Prądu Zachodnioaustralijskiego
Prądu Peruwiańskiego
Prądu Kalifornijskiego
Pytanie 4
Do zimnych prądów morskich NIE zaliczamy:
Prądu Wschodnioaustralijskiego
Prądu Somalijskiego
Prądu Norweskiego
Pytanie 5
Jak powstają prądy morskie?
Wywołują je tzw. wiatry stałe, ruch obrotowy Ziemi, różnice temperatur.
Pytanie 6
Czy występowanie prądów morskich ma wpływ na klimat danego obszaru?
Tak.
Pytanie 7
Prądy morskie ciepłe:
pływają od strony równika do biegunów.
powodują ocieplenie kimatu.
Pytanie 8
Prądy morskie zimne:
pływają od biegunów w stronę równika
powodują ochłodzenie klimatu
mogą być przyczyną powstawania pustyń
Pytanie 9
Przyczyną powstania pustyni Namib był:
zimny Prąd Benguelski
Pytanie 10
Klimat Skandynawii ociepla się ponieważ:
w jej sąsiedztwie występuje prąd Północnoatlantycki.
Pytanie 11
Jaką nazwę nosi przedstawiony na rysunku prąd morski?
Brazylijski
Pytanie 12
Jaką nazwę nosi prąd przedstawiony na obrazku?
Benguelski