Powtórzenie: słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 4 Lead-in (str. 52)

Słownictwo z Upstream Intermediate Companion

Język angielski, powtórzenie. 15 pytań.

gazy cieplarniane
greenhouse gases
odnawialny
renewable
węgiel
coal
słoneczny
solar
energia wodna
hydropower
napędzać, zasilać
run
gadźet
gadget
napędzać, zasilać (energią)
power
młyn
grain mill
tartak
sawmill
pompować, pompa
pump
pojmać, schwytać, wychwycić
capture
wiatrak
windmill
strumyk, strumień
stream
tama
dam

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.