Powtórzenie: Integracja europejska 2

Powtórzenie przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.

WOS, powtórzenie. 8 pytań.

Wymień znanego zwolennika koncepcji federacyjnej.
Winston Churchill
Wymień znanego zwolennika koncepcji konfederacyjnej.
Charles de Gaulle
Kto był twórcą planu pomocy dla europy?
George Marshall
Wymień pięciu Ojców Unii Europejskiej.(oddziel Każdego przecinkiem i spacją ) w następującej kolejności co do ich narodowości: francuz, francuz, niemiec, włoch, belgijczyk
Robert Shuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, Paul Henri Spaak
W którym roku został podpisany traktat w Paryżu?
1951
W którym roku zostały podpisane traktaty rzymskie?
1957
W którym roku traktaty rzymskie weszły w życie?
1958
Jak się nazywał traktat podpisany w Holandii który powoływał do życia Unie Europejską opartą na 3 głównych filarach i w którym roku został podpisany.
Maastricht 1992

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.