Pytania i odpowiedzi

fotosynteza i oddychanie wewnątrzkomórkowe

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. zadania maturalne i z olimpiad
Ilość pytań: 31 Rozwiązywany: 8218 razy
Pytanie 1
Glikoliza jest ciągiem reakcji, w których glukoza jest rozkładana do pirogronianu. Zachodzi tylko w warunkach tlenowych.
fałsz
Pytanie 2
Cykl kwasu cytrynowego jest ciągiem reakcji, w których grupa acetylowa z acetylo-CoA jest rozkładana do dwutlenku węgla.
prawda
Pytanie 3
Tworzenie acetylo-CoA zachodzi w cytoplazmie.
fałsz
Pytanie 4
Oddychanie tlenowe jest procesem oksydacyjno-redukcyjnym. Glukoza jest utleniana, a tlen ulega redukcji.
prawda
Pytanie 5
Beztlenowy rozkład glukozy może prowadzić do powstania kwasu mlekowego.
prawda
Pytanie 6
proces rozpadu wody w fotosyntezie
fotoliza
Pytanie 7
Trioza (aldehyd fosfoglicerynowy) jest pierwotnym produktem fotosyntezy.
Podaj podstawowe grupy związków organicznych będących wtórnymi produktami tego procesu
cukrowce
Pytanie 8
Uniwersalny akumulator i nośnik energii biologicznie użytecznej
ATP
Pytanie 9
Faza jasna fotosyntezy zachodzi w
chloroplastach
Pytanie 10
Glikoliza zachodzi w
cytoplazmie
Pytanie 11
Element składowy chloroplastu w którym zachodzi fotoliza wody w obecności chlorofilu. Określenie jaki typ reakcji tam zachodzi(utlenianie/redukcja).
(odpowiedzi oddziel przecinkiem i spacją)
grana, utlenianie
Pytanie 12
Element składowy chloroplastu w którym zachodzi cykl Calvina. Określenie jaki typ reakcji tam zachodzi(utlenianie/redukcja).
(odpowiedzi oddziel przecinkiem i spacją)
stroma, redukcja
Pytanie 13
Czynniki zewnętrzne wpływające na przebieg fotosyntezy:
światło
woda
dwutlenek węgla
Pytanie 14
Czynniki wewnętrzne wpływające na przebieg fotosyntezy:
chloroplasty
enzymy
rodzaj i wiek komórki
Pytanie 15
Struktura chloroplastu w której zachodzi synteza cukrów
stroma
Pytanie 16
Struktura chloroplastu w której powstaje tlen
grana
Pytanie 17
Struktura chloroplastu, która decyduje o autonomii tych organelli
DNA
Pytanie 18
Rodzaj wody powstałej w wyniku oddychania tlenowego
woda metaboliczna
Pytanie 19
Tlen pobrany w płucach bierze udział w oddychaniu komórkowym.
Ustaw w prawidłowej kolejności etapy drogi tlenu w organizmie człowieka.
pęcherzyki płucne, krew, cytoplazma komórek, matriks mitochondrium, grzebienie mitochondrialne, woda
Pytanie 20
Fosforylacja ta zachodzi w cytoplazmie i mitochondrium
substratowa

Powiązane tematy

#fotosynteza #botanika