Pytania i odpowiedzi

Integracja Europejska 1

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 2718 razy
Pytanie 1
Wymień ojców UE (oddzielaj spacją, alfabetycznie wg imion):
Alcide De Gasperi Jean Monnet Konrad Adenauer Paul Henri Spaak Robert Schuman
Pytanie 2
"Określa ogólne wytyczne polityki UE, wyznacza kierunki rozwoju organizacji, koordynuje politykę zagraniczną państw członkowskich oraz zajmuje stanowisko wobec najważniejszych problemów światowych, podejmuje decyzje dotyczące porzyjęcia nowych członków i stowarzyszenia". O kompetencjach jakiej instytucji UE mowa?
Rada Europejska
Pytanie 3
Gdzie znajduje się główna siedziba Rady Unii Europejskiej?
Bruksela
Pytanie 4
Jak nazywa się obecny przewodniczący Parlamentu Europejskiego?
Hans-Gert Pottering
Pytanie 5
Ilu sędziów wchodzi w skład Trybunału Sprawiedliwości?
27
Pytanie 6
Na jakich dwóch najważniejszych zasadach opiera się ustrój instytucjonalny UE?
zasada jednolitych ram instytucjonalnych zasada subsydiarności
Pytanie 7
Jaki organ UE jest odpowiedzialny za stabilność euro?
Europejski Bank Centralny
Pytanie 8
"Jednym z celów Unii jest wyrównywanie poziomu życia na jej obszarze, głównie przez środki z zakresu polityki regionalnej, strukturalnej, społecznej, rolnej i zatrudnienia". Głównymi instrumentami wykorzystywanymi do osiągnięcia tych celów są:
Europejski Bank Inwestycyjny
fundusze strukturalne
Fundusz Spójności
Europejski Fundusz Inwestycyjny
Pytanie 9
Jakie znasz koncepcje integracji europejskiej po II wojnie światowej? (alfabetycznie)
federacyjna konfederacyjna unionistyczna
Pytanie 10
Amerykański sekretarz stanu w latach 1947-49, twórca planu pomocy dla Europy. Podaj imię i nazwisko.
George Marshall
Pytanie 11
W którym roku weszły w życie Traktaty rzymskie?
1958
Pytanie 12
Jakie państwa weszły do UE w 2004 roku? (alfabetycznie, oddzielaj spacją)
Cypr Czechy Estonia Litwa Łotwa Malta Polska Słowacja Słowenia Węgry
Pytanie 13
Rozwiń skróty:

EWG
Euratom
EWWiS
Europejska Wspólnota Gospodarcza Europejska Wspólnota Energii Atomowej Europejska Wspólnota Węgla i Stali
Pytanie 14
Kto był pomysłodawcą pojednania francusko-niemieckiego?
Robert Schuman