Pytania i odpowiedzi

Życie i twórczość Adama Mickiewicza

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Życie i twórczość Adama Mickiewicza.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 48563 razy
Pytanie 1
Jak nazywa się miejscowość, w której Mickiewicz pracował jako nauczyciel po skończeniu studiów?
Kowno
Pytanie 2
W którym roku urodził się Adam Mickiewicz?
1798
Pytanie 3
Gdzie Mickiewicz napisał jedno ze swoich najwiekszych dzieł "Pana Tadeusza"?
w Paryżu
Pytanie 4
Ile dzieci miał Mickiewicz?
6
Pytanie 5
Adam Mickiewicz - obok Juliusza Słowackiego - jest w literaturze polskiej przedstawicielem okresu zwanego...?
romantyzmem
Pytanie 6
Wśród wymienionych utworów pojawia się jeden, którego nie napisał Adam Mickiewicz. Który to jest tytuł?
Grób Achillesa
Pytanie 7
Zaznacz datę śmierci Mickiewicza.
26 listopad 1855
Pytanie 8
Jaki tytuł nosi pierwszy tomik poezji Adama Mickiewicza opublikowany w 1822 roku?
Ballady i romanse
Pytanie 9
Jak nazywała się żona Mickiewicza?
Celina Szymanowska
Pytanie 10
W którym roku szczątki Mickiewicza sprowadzono na Wawel?
1890
Pytanie 11
Jaką organizację założył Mickiewicz w czasie studiów?
Towarzystwo Miłosników Nauki
Pytanie 12
Gdzie Mickiewicz odbył swoją ostatnią podróż?
Konstantynopol
Pytanie 13
Ile do czasów współczesnych zachowało się autografów Mickiewicza?
3
Pytanie 14
Jakie studia skończył Adam Mickiewicz?
Filologiczno - historyczne
Pytanie 15
Ile części Dziadów napisał Adam Mickiewicz?
3
Pytanie 16
Pełne imię i nazwisko Adama Mickiewicza to?
Adam Bernard Mickiewicz

Powiązane tematy

#mickiewicz #romantyzm