Pytania i odpowiedzi

Enzymy trawienne

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 4823 razy
Pytanie 1
Który z enzymów działa w dwunastnicy:
trypsyna
amylaza trzustkowa
chymotrypsyna
lipaza
Pytanie 2
Amylaza ślinowa jest produkowana w:
ślinankach
Pytanie 3
Pepsyna jest produkowana w:
gruczołach żołądkowych
Pytanie 4
Trypsyna jest produkowana w ......
trzustce
Pytanie 5
chymotrypsyna jest produkowana w .....
trzustce
Pytanie 6
Lipaza trzustkowa jest produkowana w gruczołach żołądkowych.
fałsz
Pytanie 7
Wyróżniamy amylazę ślinową i amylazę......
trzustkową
Pytanie 8
Maltaza produkowana jest w .......
gruczołach jelitowych
Pytanie 9
Sacharaza jest produkowana w ......
gruczołach jelitowych
Pytanie 10
Laktaza, Nukleazy, Amino- i karboksypeptydazy nie są produkowane w gruczołach jelitowych.
fałsz
Pytanie 11
Które z wymienionych enzymów działają w jelicie cienkim:
maltaza
laktaza
sacharaza
Nukleazy
Pytanie 12
Pepsyna działa w....
żołądku
Pytanie 13
Skrobia jest trawiona w ....
jamie ustnej
Pytanie 14
Tłuszcze są trawione w:
jelicie cienkim
Pytanie 15
Węglowodany są trawione w środowisku:
obojętnym
zasadowym
Pytanie 16
W przypadku nadwagi często występują:
dolegliwości stawów
bóle kręgosłupa
miażdżyca
cukrzyca
Pytanie 17
pepsyna działa w obecności HCl.
prawda

Powiązane tematy

#enzymy #enzymytrawienne