Epika podstawowe pojęcia

Sprawdzenie znajomości pojęć związanych z epiką oraz gatunków epickich

Język polski, powtórzenie. 6 pytań.

REKLAMA
Epika jest:
rodzajem literackim
Osobę opowiadającą o wydarzeniach nazywamy:
narratorem
Opowieść odwołująca się do faktów i realiów określonego regionu i jego społeczności, związana z jakimiś historycznymi postaciami, zdarzeniami i miejscami to:
legenda
Powieścią nazywamy:
obszerny, wielowątkowy utwór prozatorski; występuje w nim wielu bohaterów i wiele zdarzeń
Akcją jest:
ciąg wydarzeń, powiązanych związkiem przyczynowo-skutkowym
Wszystko, co zostało ukazane w utworze (bohaterowie, zdarzenia, opisy) to:
świat przedstawiony
REKLAMA

Tagi

#Epika

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.