Pytania i odpowiedzi

Pieśń o Rolandzie

Pytanie 1
W wojnie przeciw komu uczestniczy Roland?
Saracenom
Pytanie 2
Pod kim służył Roland?
Karolem Wielkim
Pytanie 3
Jak długo trwa wojna?
7 lat
Pytanie 4
Jak ma na imię ojczym Rolanda?
Ganelon
Pytanie 5
O co walczy Roland?
wiarę
ojczyznę
Pytanie 6
Gdzie dochodzi do bitwy wojsk Rolanda z przeważającymi siłami wroga?
w wąwozie Ronceval
Pytanie 7
Do czego Olivier namawia Rolanda?
do wezwania posiłków
Pytanie 8
Ile osób z oddziału Rolanda przeżyło do czasu przybycia posiłków?
około 60
Pytanie 9
Zaznacz cechy charakteru Rolanda
honorowy
wierny królowi
uparty
Pytanie 10
Czy śmierci Rolanda towarzyszą mistyczne wydarzenia?
tak
Pytanie 11
Jak miała na imię narzeczona Rolanda?
Oda
Pytanie 12
Jaka kara spotkała Ganelona za zdradę?
rozczłonkowanie