Pytania i odpowiedzi

Zdążyć przed panem Bogiem

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania znajomości lektury Hanny Krall.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 19107 razy
Pytanie 1
Ile lat miał Marek Edelman w momencie wybuchu powstania w getcie?
22
Pytanie 2
Ilu Niemców udało się powstańcom zabić przy wysadzeniu bramy w getcie fabryki szczotek?
około 100
Pytanie 3
Co było przyczyną wybuchu powstania?
planowana likwidacja getta
Pytanie 4
Kto został komendantem powstania?
Mordechaj Anielewicz
Pytanie 5
Jak liczny był oddział ŻOB dowodzony przez Marka Edelmana?
40 osób
Pytanie 6
Które ze zdań są prawdziwe?
Marek Edelman nie uważał śmierci zbiorowej ani samobójstwa za dobre rozwiązanie w obliczu walki z Niemcami.
Prawda
Michała Klepfisz został odznaczony Krzyżem Virtutti Militari za samobójcze wysadzenie się w niemieckim składzie amunicji.
Fałsz
Żydzi mamieni perspektywą wyjazdu do pracy byli tak na prawdę wysyłani pociągami do Treblinki.
Prawda
Pytanie 7
W jakich dniach trwała przyspieszona akcja wywożenia ludności żydowskiej?
22 lipca - 8 września 1942
Pytanie 8
O co miał żal do Adama Czerniakowa Marek Edelman?
o popełnienie samobójstwa
Pytanie 9
Czym zajmowała się Luba Blumowa?
prowadziła szkołę dla pielęgniarek
Pytanie 10
Kogo dotyczył ten opis: "„Prawdziwie estetyczna śmierć. Tylko tak należy umierać. Ale tak żyją i umierają piękni i jaśni ludzie. Czarni i brzydcy żyją i umierają nieefektownie: w strachu i ciemności."?
Krystyny Krahelskiej
Pytanie 11
Ile faz wygłodzenia sklasyfikowano w wyniku badań przeprowadzonych w getcie?
trzy
Pytanie 12
Zaznacz zdania prawdziwe.
Spośród badaczy głodu w getcie przeżyła jedynie Teodozja Goliborska.
Prawda
Przeciętna waga mieszkańców getta wynosiła od 30 do 40 kg.
Prawda
Najniższą zanotowaną waga u trzydziestoletniej kobiety było 19 kg.
Fałsz
Pytanie 13
Który z organów ludzi skrajnie wygłodzonych jako jedyny nie redukował się?
mózg
Pytanie 14
W którym roku po raz pierwszy otwarto chirurgicznie klatkę piersiową?
w 1947 r.
Pytanie 15
Dlaczego Marek Edelman pozostał w Polsce gdy wybuchła wojna.
nie miał środków finansowych
nie chciał postępować wbrew swoim słowom sprzed wojny
Pytanie 16
Jaki kolor kwiatów od anonimowego darczyńcy co roku otrzymywał Marek Edelman?
żółte
Pytanie 17
Krew chorych na jaką chorobę Edelman dostarczał do stacji sanitarno-epidemiologicznej?
tyfus
Pytanie 18
Ile powstało "numerków życia"?
40 tysięcy
Pytanie 19
Zaznacz zdania prawdziwe.
Marek Edelman nie miał przydzielonego numerku życia.
Fałsz
Fałsz
Fałsz
Pytanie 20
Co było przyczyną odebrania sobie życia przez Adam Czerniakówa?
niemiecki nakaz wysłania dzieci na śmierć
Pytanie 21
Kto był pierwszą osobą, na której przeprowadzono operację z odwróceniem krwiobiegu?
pani Bubnerowa
Pytanie 22
Kiedy Edelman spotkał się po raz ostatni z Anielewiczem?
6 maja
Pytanie 23
Gdzie mieścił się bunkier, w którym samobójstwo popełnił Mordechaj Anielewicz?
Miła 18
Pytanie 24
Kim Marek Edelman został po wojnie?
lekarzem
Pytanie 25
Połącz pseudonim z jego właścicielem.
Wacław
Henryk Woliński
Szyna
Zbigniew Lewandowski
Kret
Zbigniew Młynarski
Słoniniarz
Henryk Grabowski