Pytania i odpowiedzi

Łączenie się atomów - Nowa Era

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania znajomości działu "Łączenie się atomów" z podręcznika Chemia Nowej Ery. Rozwiąż test "Łączenie się atomów" i przygotuj się do klasówki.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 37790 razy
Pytanie 1
W tworzeniu wiązań chemicznych najważniejszą rolę odgrywają
elektrony walencyjne
Pytanie 2
Oktet elektronowy składa się z
8 elektronów walencyjnych
Pytanie 3
Który z gazów szlachetnych posiada dublet elektronowy na powłoce walencyjnej?
Hel
Pytanie 4
Co oznacza stwierdzenie, że "Atomy wodoru uwspólniają swoje elektrony walencyjne"?
że każdy atom wodoru ma 2 wspólne elektrony walencyjne
Pytanie 5
Wiązanie chemiczne między atomami niemetali, które powstało w wyniku utworzenia wspólnej pary elektronowej nazywamy wiązaniem:
kowalencyjnym
Pytanie 6
Zaznacz pierwiastki, które w naturze występują w postaci dwuatomowej
Wodór
Azot
Tlen
Brom
Chlor
Pytanie 7
Zdolność atomu danego pierwiastka do przyciągnięcia elektronów tworzących wiązanie to:
elektroujemność
Pytanie 8
Cząsteczka obdarzona ładunkiem dodatnim lub ujemnym to:
jon
Pytanie 9
Połącz w pary
anion
jon o ładunku elektrycznym ujemnym
kation
jon o ładunku elektrycznym dodatnim
Pytanie 10
Połącz cząsteczkę z jej wartościowością:
NO
II
NO2
IV
N2O5
V
N2O
I

Powiązane tematy

#nowaera #atomy #wiazania