Pytania i odpowiedzi

Rolnictwo Afryki

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 1419 razy
Pytanie 1
Przeważającym typem produkcji rolnej w Afryce jest:
produkcja roślinna
Pytanie 2
Jaka część pracującej ludności Afryki zatrudniona jest w rolnictwie?
ponad 60%
Pytanie 3
Dominującym typem działalności rolniczej w strefie Sahelu stanowi:
pasterstwo koczownicze
Pytanie 4
Który typ produkcji rolnej służy zaspokajaniu lokalnych potrzeb żywieniowych afrykańczyków?
rolnictwo żarowo-odłogowe
Pytanie 5
Wielokrotna uprawa jednego rodzaju rośliny na tym samym obszarze to:
monokultura upraw
Pytanie 6
Zaznacz cechy charakteryzujące rolnictwo plantacyjne.
negatywny wpływ na środowisko i zdrowie
zmniejszanie żyzności gleb
wycinanie lasów i niszczenie innych obszarów naturalnych
Pytanie 7
W którym z wymienionych państw udział rolnictwa w strukturze zatrudnienia jest większy?
Niger
Pytanie 8
W którym z wymienionych państw udział rolnictwa w strukturze zatrudnienia jest większy?
Czad
Pytanie 9
Zaznacz zdania prawdziwe.
Problem w Afryce stanowi ustalenie przynależności gruntów, co utrudnia rolnikom uzyskiwanie kredytów.
Prawda
W Afryce często stosowane są ulepszone, bardziej odporne na suszę i choroby gatunki roślin.
Fałsz
Około 60% ziem uprawnych znajduje się we wschodniej i środkowej części Afryki.
Prawda
Pytanie 10
Scharakteryzuj strefę Sahelu.
Strefa ta rozpościera się w okolicy równoleżnika
15°N
. Panuje tam
gorący i suchy
klimat. Roczna suma opadów wynosi
200-500
mm a średnie miesięczne wartości temperatury przekraczają
20
°C.
Pytanie 11
Pasterstwo koczownicze nazywamy:
nomadyzmem
Pytanie 12
Zaznacz zdania prawdziwe.
Ryż jest uprawiany głównie w Senegalu.
Prawda
Kakao uprawiane jest na południowym wybrzeżu Afryki.
Fałsz
Madagaskar jest wiodącym obszarem hodowli kóz.
Fałsz
W strefie równikowej uprawia się kauczuk.
Prawda
Dużą rolę w Afryce odgrywa hodowla trzody chlewnej.
Fałsz
Pytanie 13
Zaznacz trzy podstawowe zboża uprawiane w Afryce.
proso
sorgo
kukurydza