Powtórzenie: Cukry, tłuszcze, białka, aminokwasy i kwasy nukleinowe

Sprawdź co wiesz o cukrach, tłuszczach, białkach, aminokwasach i kwasach nukleinowych. Materiały z liceum.

Biologia, powtórzenie. 12 pytań.

Budulec ściany komórkowej większości grzybów oraz pancerza stawonogów, gąbek i mięczaków.
chityna
Podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmów żywych
komórka
Glukoza galaktoza to:
laktoza
Naturalnie występująca sacharoza składa się z:
reszty glukozowej i fruktozowej
Podstawowymi jednostkami struktury białek są:
aminokwasy
Zaznacz cechy charakterystyczne dla DNA:
zbudowany jest nukleotydów
składa się z dwóch nici polinukletydowych ustawionych naprzeciwko siebie i śrubowo zwiniętych wokół wspólnej osi
zasady azotowe są ułożone komplementarnie
Denaturacja białka to:
proces ścięcia białka, po którym zachowuje ono tylko strukturę I i II rzędową
Związki o różnej budowie, których cechą jest wyraźny charakter hydrofobowy to:
tłuszcze
Podstawowy składnik ściany komórkowej roślin i grzybów niższych, występuje w ścianach komórkowych nielicznych bakterii:
celuloza
Pektyny to:
polisacharydy
Najprostszym cukrem prostym jest:
aldehyd glicerynowy
Jest uniwersalnym rozpuszczalnikiem związków organicznych i nieorganicznych. Stanowi środowisko dla większości procesów biochemicznych. Jest substratem w wielu reakcjach chemicznych:
woda

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.