Pytania i odpowiedzi

Klasa 6, dział 5 - Sąsiedzi Polski

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z działu 5 dla klasy 6 szkoły podstawowej. Sąsiedzi Polski, relacje międzynarodowe i sytuacja poszczególnych państw.
Ilość pytań: 27 Rozwiązywany: 4494 razy
Pytanie 1
Ile z sąsiadujących z Polską państw należy do Unii Europejskiej?
cztery
Pytanie 2
Powierzchnię którego z wymienionych krajów w 1/4 pokrywają obszary bagienne?
Białorusi
Pytanie 3
W którym mieście znajduje się Ostra Brama?
Wilno
Pytanie 4
Połącz państwo z liczbą ludności.
Niemcy
82,69 mln
Czechy
10,59 mln
Słowacja
5,44 mln
Litwa
2,82 mln
Białoruś
9,5 mln
Ukraina
42 mln
Rosja
144,49 mln
Pytanie 5
Uzupełnij zdanie.
Duże złoża rud manganu znajdują się
na Ukrainie
.
Pytanie 6
Która z gałęzi niemieckiej gospodarki zatrudnia największą liczbę pracowników?
produkcja maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego
Pytanie 7
Gęsta sieć rzek nizinnych to charakterystyczna cecha krajobrazów:
Litwy
Białorusi
Pytanie 8
Zamek w Trokach znajduje się:
na Litwie
Pytanie 9
Które z wymienionych państw jest znane ze źródeł mineralnych i licznych uzdrowisk?
Litwa
Pytanie 10
W którym roku nastąpił podział Czechosłowacji na Czechy i Słowację?
w 1993 r.
Pytanie 11
Ile stref czasowych obowiązuje w Rosji?
dziewięć
Pytanie 12
Jaką część Rosji zajmują niziny?
około 3/4
Pytanie 13
Połącz miasto z atrakcją turystyczną.
Moskwa
cerkiew Wasyla Błogosławionego
Mir
zamek
Kijów
cerkiew Podwyższenia Krzyża
Praga
Złota Uliczka
Twardoszyn
XV-wieczny drewniany kościół
Pytanie 14
Flaga którego państwa znajduje się na obrazku?
Białorusi
Pytanie 15
Jakim numerem oznaczony jest prawidłowy wzór flagi Niemiec?
2
Pytanie 16
Jaka waluta obowiązuje na Litwie?
euro
Pytanie 17
Zaznacz zdania prawdziwe.
Niemcy zajmują drugie miejsce w Europie pod względem liczby ludności.
Prawda
Przyczyną zamykania hut i kopalń w Zagłębiu Ruhry było wyczerpanie się pokładów węgla kamiennego.
Fałsz
Najwyższym szczytem Słowacji jest Gerlach.
Prawda
Na Litwie mieszka około 500 tys. Polaków.
Fałsz
Pytanie 18
Na ile państw związkowych podzielone są Niemcy?
16
Pytanie 19
Zaznacz zdania prawdziwe.
Liczba mieszkańców Białorusi rośnie najszybciej spośród wszystkich krajów wschodniej Europy.
Fałsz
Mierzeja Kurońska znajduje się na terenie Ukrainy.
Fałsz
Białoruś i Litwa to kraje nizinne.
Prawda
W wyniku wojny na Ukrainie systematycznie spada produkcja przemysłowa i liczba ludności.
Prawda
Pytanie 20
Stolicą Białorusi jest:
Mińsk