Pytania i odpowiedzi

W Amazonii

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 1210 razy
Pytanie 1
Jaką ilość tlenu atmosferycznego produkują lasy amazońskie?
około 20%
Pytanie 2
Wilgotne lasy równikowe porastające Amazonie nazywa się:
selwą
Pytanie 3
Największą różnorodność gatunkową w lasach amazońskich stanowią:
owady
Pytanie 4
Średnia roczna temperatura powietrza w Amazonii wynosi:
około 25 °C
Pytanie 5
Uzupełnij zdanie.
Najwyższe piętro amazońskich lasów tworzą drzewa rosnące na wysokość przekraczającą
50
metrów.
Pytanie 6
Czy warstwa runa leśnego i piętro drzew niskich w Amazonii są obfite i dobrze wykształcone?
nie
Pytanie 7
Rośliny żyjące na innych roślinach to:
epifity
Pytanie 8
Największym kotowatym zamieszkującym obszary Amazonii jest:
jaguar
Pytanie 9
Ile gatunków nietoperzy żyje w Amazonii?
około 1000
Pytanie 10
Ile w przybliżeniu wynosi roczna suma opadów w Amazonii?
około 4000 mm
Pytanie 11
Powierzchnia Amazonii to w przybliżeniu:
7 mln km²
Pytanie 12
Czy Amazonia jest najbogatszym pod względem ilości gatunków obszarem kuli ziemskiej?
tak
Pytanie 13
Najwyższe rośliny w Amazonii to:
Drzewo kapokowe
Pytanie 14
Jakie surowce pozyskuje się z Amazonii?
kauczuk
ropa naftowa
złoto
diamenty
Pytanie 15
Które z cennych gatunków drzew pozyskuje się z amazońskich lasów?
mahoń
palisander
Pytanie 16
O ile zmniejszyła się powierzchnia pierwotnych lasów amazońskich w wyniku działań człowieka?
około 20%