szkielet człowieka

Powtórzenie z anatomii i funkcjonowania układu szkieletowego człowieka.

Biologia, powtórzenie. 25 pytań.

Część czynna układu ruchu to:
mięśnie szkieletowe
Nauką zajmującą się kośćmi jest
osteologia
składnik budulcowy kości. Jest to substancja organiczna wydzielana przez osteoblasty
osseina
włóknista błona ochraniająca kość od zewnątrz, jest silnie unaczyniona (odżywia kość) i unerwiona
okostna
jeden z elementów budulcowych kości. Zawiera dużo fosforanu wapnia, dzięki czemu kość jest sztywna i odporna na złamania. Tworzy przede wszystkim ramiona długich dźwigni w szkielecie - buduje trzony kości długich
istota zbita
podstawowa struktura budująca tkankę kostną, utworzona z luźno ułożonych beleczek kostnych. Występuje przede wszystkim w nasadach kości.
istota gąbczasta
kość ramienna, kość łokciowa, kość promieniowa, kość udowa, kość piszczelowa i kość strzałkowa to przykłady kości
długich
kości sklepienia mózgoczaszki, mostek, kość biodrowa i łopatka to przykłady kości
płaskich
kości nadgarstka i stępu to przykłady kości
krótkich
żuchwa, rzepka, kości podniebienne, mostek i kości mózgoczaszki czy kręgi to przykłady kości
różnokształtnych
Trzonu nie posiadają kości
różnokształtne
Kręgosłup składa się z:
części szyjnej (7 kręgów), piersiowej (12), lędźwiowej (5), krzyżowej (5), i guzicznej (4-5)
U człowieka kości pneumatyczne:
występują tylko w czaszce (kość klinowa, czołowa, sitowa, kość szczęki)
łączy powierzchnie stawowe kości, tworząc jednocześnie osłonę stawu. Składa się ona z dwóch warstw: zewnętrznej - włóknistej i wewnętrznej - maziowej
torebka stawowa
wewnętrzna warstwa torebki stawowej, zawiera kosmki maziowe; wydziela maź stawową,
błona maziowa
Staw łokciowy to przykład stawu
zawiasowego
staw promieniowo-nadgarstkowy to przykłąd stawu
eliptycznego
staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka to przykład stawu
siodełkowatego
staw promieniowo-łokciowy to przykład stawu
obrotowego
staw zęba kręgu obrotowego to przykład stawu
śrubowego
miękka, silnie ukrwiona, mająca gąbczastą konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości
szpik kostny
W klatce piersiowej występuje (...) par żeber
12
z 2 obojczyków i 2 łopatek skłąda się
obręcz barkowa
Kości biodrowe, kulszowe i łonowe tworzą
obręcz miednicową
tkanka chrzęstna znajdująca się w pobliżu zakończeń rosnącej kości. Jest to miejsce wzrostu kości na długość
chrząstka nasadowa

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.