Pytania i odpowiedzi

Samorząd gminny

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej. Struktura samorządu gminy, podział obowiązków poszczególnych organów.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 2431 razy
Pytanie 1
Ile trwa kadencja władz gminy?
5 lat
Pytanie 2
Zaznacz obowiązki pełnione przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta.
zarządzanie gminą i jej majątkiem
kierowanie urzędem gminy lub miasta
przygotowywanie projektów uchwał przyjmowanych przez radę
wprowadzanie w życie uchwalonego prawa
realizacja budżetu gminy
reprezentowanie gminy
Pytanie 3
Ile lat należy ukończyć aby móc kandydować na stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta?
25 lat
Pytanie 4
Kiedy można odwołać organy gminne.
Organy gminy mogą zostać odwołane na skutek referendum
lokalnego
, które można zorganizować na wniosek co najmniej
10%
uprawnionych do głosowania obywateli gminy. Odwołanie organów gminnych jest możliwe, jeśli w referendum weźmie udział
3/5
liczby osób, które brały udział w wyborze danego organu.
Pytanie 5
Czy gmina może czerpać zyski z wynajmu lokali mieszkalnych i gruntów?
tak
Pytanie 6
Część gminnych pieniędzy, wydzielona z budżetu gminnego, o spożytkowaniu których decydują mieszkańcy gminy to:
budżet obywatelski
Pytanie 7
Jaka jest górna granica liczby mieszkańców gminy, w której z każdego okręgu wybiera się wyłącznie jednego radnego?
20 tys.
Pytanie 8
W wyborach samorządowych obywatele głosują na kandydatów do:
gminy
powiatu
województwa
Pytanie 9
Organizacja wyborów, wydawanie dokumentów państwowych czy prowadzenie rejestru ludności należą do gminnych zadań
zleconych
Pytanie 10
Uzupełnij zdanie.
Wywóz odpadów oraz oczyszczanie ścieków to zadanie realizowane przez
samorząd
.
Pytanie 11
Uzupełnij zdanie.
Finansowanie obiektów kultury, polityka społeczna i realizacja polityki prorodzinnej należy do
samorządu
.
Pytanie 12
Uzupełnij zdanie.
Wspieranie działań promujących polską gospodarkę, kulturę, język, turystykę, technikę i naukę należy do
rządu
.
Pytanie 13
Ilu radnych funkcjonuje w Warszawie?
60
Pytanie 14
Ile lat trzeba mieć ukończone by móc kandydować na stanowisko radnego?
18
Pytanie 15
Planowana inwestycja gminna, likwidacja straży miejskiej czy zagospodarowanie majątku gminnego to zagadnienia, których wynik można rozstrzygnąć za pomocą:
referendum