Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 3 - Społeczność lokalna i regionalna

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 3 wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej. Samorząd, gminy, powiaty, województwa, organy samorządu.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 13352 razy
Pytanie 1
Osoba kandydująca na stanowisko radnego musi mieć ukończone:
18 lat
Pytanie 2
Połącz poziom samorządu z jego zadaniami.
konserwacja zabytków
gmina
zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego
powiat
pobudzanie aktywności gospodarzczej
województwo
Pytanie 3
Przedstawicielem rządu na obszar województwa jest:
wojewoda
Pytanie 4
Organem wykonawczym powiatu jest:
zarząd powiatu
Pytanie 5
Organem wykonawczym województwa jest:
zarząd wojewóztwa
Pytanie 6
Czy przynależność obywatela do wspólnoty samorządowej jest obowiązkowa?
tak
Pytanie 7
Zarząd wojewódzki może zostać rozwiązany:
w wyniku głosowania sejmiku
Pytanie 8
Przeniesienie części uprawnień i odpowiedzialności władzy publicznej z organów władzy państwowej na organy władzy samorządowej możliwie najniższego szczebla to:
decentralizacja
Pytanie 9
Siedzibą wojewody województwa kujawsko-pomorskiego jest:
Bydgoszcz
Pytanie 10
Zaznacz poziomy samorządu terytorialnego w Polsce.
gmina
powiat
województwo
Pytanie 11
Zaznacz zadania własne samorządu gminy.
pomoc społeczna
usuwanie odpadów
prowadzenie szkół podstawowych
Pytanie 12
Ile trwa kadencja władz samorządowych gminy?
5 lat
Pytanie 13
Zaznacz obowiązki pełnione przez radę gminy.
uchwalanie budżetu gminy
kontrolowanie wydatków gminnych
podejmowanie uchwał odnośnie wysokości lokalnych podatków i opłat
określanie zasad korzystania z obiektów gminy
Pytanie 14
Ile trwa kadencja sejmiku wojewódzkiego?
5 lat
Pytanie 15
Które województwo graniczy z Czechami i Słowacją?
śląskie
Pytanie 16
Połącz w pary województwo z jego stolicą.
małopolskie
Kraków
dolnośląskie
Wrocław
zachodniopomorskie
Szczecin
pomorskie
Gdańsk
podlaskie
Białystok
lubuskie
Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra
Pytanie 17
Zaznacz, które sprawy załatwia się w starostwie powiatowym.
wydawanie prawa jazdy
wydawanie pozwoleń na wyburzenie budynku
wydawanie pozwoleń na budowę budynku
zgłaszanie skarg konsumenckich
Pytanie 18
Ile procent uprawnionych do głosowania obywateli gminy musi złożyć wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego by był on ważny?
10 %
Pytanie 19
Uzupełnij zdanie.
W sejmiku wojewódzkim musi zasiadać przynajmniej
30
radnych.
Pytanie 20
Zawieszenie działania samorządu i wprowadzenie zarządu komisarycznego należy do uprawnień:
Premiera