Pytania i odpowiedzi

Zależności pokarmowe

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 2180 razy
Pytanie 1
Organizmy produkujące związki organiczne ze związków nieorganicznych to:
producenci
Pytanie 2
Organizmy odżywiające się w podobny sposób i zajmujące to samo miejsce w łańcuchach pokarmowych nazywamy:
poziomami troficznymi
Pytanie 3
W jaki sposób może dojść do zakłócenia równowagi ekosystemu?
przez zniknięcie występującego dotychczas gatunku z ekosystemu
przez wprowadzenie do ekosystemu obcego gatunku
Pytanie 4
Do producentów zaliczamy przedstawicieli:
roślin
bakterii
protistów
Pytanie 5
Przyporządkuj poziomy łańcucha pokarmowego.
konsument I rzędu
roślinożerca
konsument II rzędu
mięsożerca żywiący się roślinożercami
konsument III rzędu
mięsożerca żywiący się innymi mięsożercami
Pytanie 6
Każdy gatunek występuje wyłącznie na jednym poziomie troficznym.
fałsz
Pytanie 7
Wiele powiązanych ze sobą łańcuchów pokarmowych tworzy sieć pokarmową.
prawda
Pytanie 8
Konsumenci to organizmy cudzożywne.
prawda
Pytanie 9
Prawidłowo działający system znajduje się w stanie
równowagi dynamicznej
Pytanie 10
Uzupełnij zdanie.
Zależności międzygatunkowe gdzie jeden organizm jest pokarmem dla drugiego nazywamy zależnościami
pokarmowymi
.
Pytanie 11
Co utrzymuje ekosystem w stanie równowagi?
Za utrzymanie ekosystemu w stanie równowagi odpowiadają procesy
naturalnej
regulacji.
Pytanie 12
Zaznacz zdania prawdziwe.
Każdy poziom troficzny jest reprezentowany przez wiele gatunków.
Wśród konsumentów występują również rośliny.
Pierwszym ogniwem łańcucha pokarmowego są producenci.