Pytania i odpowiedzi

Krajobraz wysokogórski Himalajów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Budowa, roślinność i zwierzęta zamieszkujące Himalaje.
Ilość pytań: 7 Rozwiązywany: 1341 razy
Pytanie 1
Charakterystyczna cecha krajobrazów wysokogórskich niezależnie od kontynentu jest:
zmienność warunków klimatycznych wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej
Pytanie 2
Himalaje położone są w:
Azji
Pytanie 3
Ile szczytów na ziemi ma wysokość przekraczająca 8000 m n.p.m.?
Jest ich
14
z czego
10
położonych jest w Himalajach. Pozostałe szczyty znajdują się w
Karakorum
.
Pytanie 4
Ile pięter roślinności wyróżniamy w Himalajach?
sześć
Pytanie 5
Połącz w pary kontynent z jego najważniejszym łańcuchem górskim.
Azja
Himalaje
Europa
Alpy
Ameryka Północna
Kordyliery
Ameryka Południowa
Andy
Australia
Wielkie Góry Wododziałowe
Pytanie 6
Jaka ludność zamieszkuje Himalaje?
Są to
Szerpowie
. Zamieszkują
kamienne
domy a niekiedy mieszkają na wysokości przekraczającej
5000
m n.p.m. Zajmują się głównie
hodowlą zwierząt, uprawą roślin i turystyką
.
Pytanie 7
Uszereguj piętra roślinności w Himalajach zaczynając od najniższego.
1
Piętro wiecznie zielonych lasów
2
Piętro lasów liściastych
3
Piętro lasów iglastych
4
Piętro krzewów
5
Piętro górskich łąk
6
Piętro śnieżne