Pytania i odpowiedzi

Krajobraz tajgi i tundry

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Różnice pomiędzy krajobrazami tajgi i tundry.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 4140 razy
Pytanie 1
Na której półkuli występuje tajga?
północnej
Pytanie 2
Tajga jest położona w strefie klimatów:
umiarkowanych
Pytanie 3
Scharakteryzuj klimat tajgi.
Suma rocznych odpadów wynosi od
300 do 700
mm, lata są
krótkie i ciepłe
a zimy
długie i mroźne
. Temperatura zimą może spadać poniżej
-40 °C
.
Pytanie 4
Jakie zwierzęta zamieszkują tajgę?
komary i meszki
wilki, niedźwiedzie brunatne
rosomaki, sobole
łosie, głuszce
Pytanie 5
Jakie elementy charakteryzują tajgę?
bagna
torfowiska
wieloletnia zmarzlina
jeziora polodowcowe
lasy iglaste
Pytanie 6
Jakuci zamieszkują krajobraz:
tajgi
Pytanie 7
Scharakteryzuj klimat strefy tundry.
Suma rocznych opadów nie przekracza tam
250
mm. Lata są
krótkie i zimne
, temperatura rzadko przekracza
10 °C
z kolei podczas długiej zimy potrafi spaść do
-50 °C
.
Pytanie 8
Zaznacz kontynenty, na których występuje krajobraz tundry.
Ameryka Północna
Azja
Europa
Pytanie 9
W jaki sposób Jakuci izolują swoje domy, by nie wyziębiała ich ziemia?
buduje się je na palach
Pytanie 10
Dominującą roślinnością tundry są:
porosty i niskie rośliny
Pytanie 11
Ludność tundry to:
Innuici
Lapończycy
Pytanie 12
Zaznacz zdania prawdziwe.
Latem gleba tundry rozmarza tylko na kilka centymetrów.
W tundrze dominują obszary bezleśne.
W krajobrazie tajgi występują cztery pory roku.